Hoppa till innehållet

Uppdateringar

Uppdatering – Lagstiftning om droppprissättning infördes

Lagstiftning om droppprissättning infördes

Storbritanniens lagstiftning om "drop-pricing" kommer att införas i vår. För biografer innebär detta att bokningsavgifter och serviceavgifter måste vara tydligt synliga för kunden i början av och under alla transaktionsprocesser. Det kräver också att stödjande meddelanden är tillgängliga och lätta att förstå.

Uppdatering - Irlands retursystem för insättning har implementerats

Republic Of Ireland Deposit Return Scheme har implementerats

I Irland träder systemet för retur av pant (DRS) i kraft den 1 februari 2024. Detta system är utformat för att främja återvinning och minska nedskräpningen genom att uppmuntra till retur av tomma plastflaskor och aluminiumburkar.